Zadbaj o prawidłowy przebieg ciąży i stawianie pierwszych kroków dziecka w nowym otoczeniu. Zapewnij mu dobry start w życiu i beztroskie dzieciństwo.

Oczekiwanie na narodzenie potomka jest najprzyjemniejszym, ale zarazem jednym z najbardziej stresujących okresów w życiu każdego człowieka. Składa się z wielu niewiadomych, z którymi muszą się zmierzyć przyszli rodzice. Niewielu jednak pamięta, że dla prawidłowego przebiegu ciąży jak i rozwoju dziecka, już po jego narodzeniu, warto również zadbać o odpowiednie uwarunkowania otoczenia, w którym spędza się większość czasu.

Liczne badania dowodzą, iż długotrwała ekspozycja na zbyt wysokie stężenia lotnych związków organicznych ma wpływ na zaburzenie prawidłowego rozwoju płodu. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) związane są z wewnątrzmaciczną hipotrofią płodu, przekładającą się na niską masa urodzeniową (< 2500g).

Dwutlenek węgla jako zanieczyszczenie stanowi ogromne zagrożenie dla małych dzieci. Będąc cięższym od powietrza gromadzi się przy powierzchni, zagrażając przemieszczającym i bawiącym się niemowlakom, mogąc doprowadzić do ich niewyjaśnionych zasłabnięć.

System Espirio® na bieżąco monitoruje zmienne parametry środowiskowe takie jak poziomy zanieczyszczeń powietrza: stężenia dwutlenku węgla (CO2), pyły zawieszone (PM10, PM2.5), lotne związki organiczne (VOC), poziom hałasu, oświetlenie czy wilgotność i temperaturę powietrza.

Zadbaj o zachowanie prawidłowych warunków w pomieszczeniach zamkniętych dla zdrowego przebiegu ciąży oraz rozwoju już narodzonych dzieci!