Warunki klimatyczne

Komfort klimatyczny określa stan zadowolenia osób przebywających w tym pomieszczeniu ze względu na temperaturę oraz wilgotność powietrza. Odpowiednie dostosowanie tych parametrów pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz komfort.

Temperatura powietrza

Temperatura to własność termodynamiczna, która określa poziom energii termicznej związanej z ruchem i drganiami cząstek tworzących dany układ/obiekt. W temperaturze zera absolutnego (0 K czy też -273,15 stopnia C) wszelki ruch cząstek ustaje i tworzą one wtedy układ o najniższej możliwej energii. Temperaturę ściśle określimy tylko dla układu w stanie równowagi termodynamicznej. Temperaturę mierzymy termometrem. Jednak trzeba pamiętać, że termometr mierzy swoją własną temperaturę, dlatego konstruując taki instrument pomiarowy trzeba zadbać o to, by była ona jak najbardziej zgodna z temperaturą mierzonego obiektu czy otoczenia.

Wpływ na zdrowie

Wnioski na temat wpływu temperatury otoczenia na zdrowie człowieka zostały sporządzone w oparciu o dokument WHO „Housing and Health Guidelines”:

  • zimne powietrze hamuje krążenie krwi, powoduje skurcz naczyń krwionośnych oraz zwiększone ciśnienie krwi przyczyniając się do chorób układu oddechowego, skurczów sercowo-naczyniowych, choroby wieńcowej, udarów, a nawet śmierci;
  • wysokie temperatury oraz ich znaczne wahania szkodą ludzkiemu zdrowiu, a reakcja na zmiany uzależniona jest od indywidualnej podatności organizmu oraz jego zdolności do ochłodzenia się;
  • ludzie są w stanie przywyknąć do zwiększonej temperatury, ale nie do ich częstych i znaczących wahań;
  • zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu zamkniętym przyczynia się do zwiększonej czynności płuc, czego konsekwencją jest zwiększone wydalanie dwutlenku węgla, co może prowadzić do zaburzeń snu, wzrostu ciśnienia krwi, chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego

 

Standardy

Standardy odnośnie temperatur w pomieszczeniach zostały opracowane na podstawie dokumentu WHO „Housing and Health Guidelines”:

  • w krajach o zimniejszym klimacie rekomendowana temperatura wewnątrz pomieszczeń to 18℃ ;
  • wyższa temperatura niż 18℃ jest konieczna w przypadku osób starszych, szczególnie wrażliwych, dzieci, osób z przewlekłymi chorobami oraz chorobami układu oddechowego i krążenia,
  • nie jest możliwym ujednolicenie maksymalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia, gdyż preferencje organizmu są uzależnione od regionu oraz klimatu, w którym on żyje.

 

Wilgotność powietrza

Wilgotność powietrza jest definiowana jako zawartość pary wodnej w powietrzu. Dzięki jej obecności zachodzą procesy kondensacji (proces skraplania się pary wodnej w atmosferze) i doprowadzają do powstania chmur i opadów atmosferycznych. Ilość pary wodnej w powietrzu zależy od temperatury powietrza (wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ilość pary wodnej).

Zbyt niska wilgotność powietrza

W przypadku suchego powietrza organizm ludzki pobiera wodę z błon śluzowych i skóry, doprowadzając do wysuszenia śluzówek w nosie i gardle. W skutek czego spadają ich funkcje ochronne, przez co wzrasta ryzyko infekcji. Doprowadza do swędzenia i bólu gardła, problemów z oddychaniem, kaszlu, swędzenia, stanów zapalenia skóry czy nadwrażliwości oczu. Suche powietrze jest również szkodliwe dla alergików, sprawia, że w powietrzu unosi się kurz oraz drobnoustroje.

Zbyt wysoka wilgotność powietrza

Zbyt duża wilgotność przyczynia się do rozwoju pleśni, grzybów czy roztoczy, które doprowadzają do alergii czy zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego.

Standardy

Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna liczyć 40-60% i jest zależna od temperatury:

  • 19-20st. C ok. 55-60%,
  • 21-22st. C ok. 40-45%.

 

Temperatura odczuwalna

Nie istnieje jedna definicja pojęcia „temperatura odczuwalna”, ponieważ wskaźniki ją definiujące są określane na różne sposoby. Stacje pogodowe stosują, jako uniwersalny wskaźnik, indeks THSW (ang. Temperature Humidity Sun Wind), który w zależności od sytuacji działa tak jak temperatura odczuwalna lub indeks ciepła. Temperatura odczuwalna to wrażenie ciepła lub zimna jakiego człowiek doznaje w danych warunkach pogodowych. Jest obliczana z uwzględnieniem prędkości wiatru oraz wilgotności powietrza.