Espiriopedia

Warunki klimatyczne

Komfort klimatyczny określa stan zadowolenia osób przebywających w tym pomieszczeniu ze względu na temperaturę oraz wilgotność powietrza. Odpowiednie dostosowanie tych parametrów pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz komfort.

Czytaj dalej

Oświetlenie

Światło od zarania dziejów wspomagało przebieg procesów fizjologicznych oraz behawioralnych ludzi dostosowując ich do warunków funkcjonowania podczas 24-godzinnej doby, zgodniej z ruchem obrotowym Ziemii, nazywanej rytmem dobowym.

Czytaj dalej

Hałas i wibracje

Hałas, tworzony przez dźwięki o nadmiernym natężeniu, odbierany jest przez osoby przebywające w ich otoczeniu jako uciążliwe. Długotrwała ekspozycja na hałas ma wpływ na szereg skutków zdrowotnych.

Czytaj dalej

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wynikające w głównej mierze z działalności ludzkiej, mają poważne konsekwencje zdrowotne, ekologiczne i społeczne, wymagając skutecznych środków regulacyjnych i działań dążących do poprawy jakości powietrza.

Czytaj dalej