Dla edukacji

Nauka oraz rozwój, niezależnie od naszego wieku, wymagają zapewnienia odpowiednich warunków, nie tylko na poziomie programów dydaktycznych i sposobu przekazywania nam wiedzy, ale także pod względem jakości środowiska wewnętrznego, w którym proces nauczania jest prowadzony. Nawet 90% naszego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, w tym w dużej mierze właśnie w placówkach edukacyjnych. Bardzo ważna w tym aspekcie jest między innymi jakość powietrza, poziom hałasu oraz barwa i natężenie oświetlenia. System Espirio® pomaga precyzyjnie kontrolować te parametry i co najważniejsze sygnalizować przekroczenie progów bezpiecznych a przede wszystkim optymalnych między innymi dla utrzymania skupienia, zdolności poznawczych, wyszukiwania i używania informacji.

Mimo, że jakość środowiska i jego wpływ na rozwój są istotne dla wszystkich grup wiekowych to warto pamiętać, że w przypadku najmłodszych dzieci i placówek na poziomie żłobków i przedszkoli, gdzie mamy do czynienia z dziećmi w bardzo wcześniej fazie rozwoju, dla jego prawidłowego przebiegu powinniśmy w szczególny sposób zadbać o zapewnienie optymalnej atmosfery.

Nauka i rozwój w dobrej atmosferze

Espirio® będzie również istotne dla kluczowych osób w procesie edukacji i rozwoju naszych milusińskich – opiekunów, nauczycieli, wykładowców. Oni oczywiście także potrzebują zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych aby w komfortowych warunkach i na maksymalnie wysokim poziomie edukować i rozwijać nasze dzieci.

System Espirio® dzięki zastosowaniu wysokiej klasy czujników, szwajcarskich, austriackich i amerykańskich marek, monitoruje między innymi:

  • dwutlenek węgla CO2,
  • pyły zawieszone PM2.5 i PM10,
  • lotne związki organiczne LZO/VOC,
  • temperaturę i wilgotność powietrza,
  • hałas (poziom i liczbę zdarzeń akustycznych / zakłóceń ciszy),
  • oświetlenie (barwę i natężenie światła).

O przekroczeniach zdefiniowanych optymalnych i bezpiecznych poziomów poszczególnych parametrów informuje poprzez świetlną i dźwiękową sygnalizację. Oprócz możliwości personalizacji progów alarmowych parametrów wewnętrznych, użytkownik ma również możliwość podłączenia się do najbliższej zewnętrznej stacji monitorującej jakość atmosfery na zewnątrz (między innymi stacje GIOŚ, Syngeos, Far Data). Funkcjonalność ta, poza dostarczeniem informacji o monitorowanych parametrach środowiska, zaprezentuje także zewnętrzny indeks jakości powietrza (AQI – Air Quality Index).

W przypadku placówek edukacyjnych może być to szczególnie istotne i pomagać w podejmowaniu decyzji np. o organizacji zajęć czy przerw poza budynkami placówek edukacyjnych lub o sposobie obniżania poziomu CO2 w klasach / salach wykładowych. W tym drugim przypadku jeśli Espirio® poinformuje o złych parametrach powietrza na zewnątrz, wówczas np. zamiast otwierania okien w salach możliwe będzie obniżenie poziomu CO2 poprzez otwarcie drzwi i wymianę powietrza z tym na korytarzach i w innych pomieszczeniach, w których podczas zajęć nie przebywają uczniowie.

Zainteresowany?

Atmosfera polskich szkół

Temat dwutlenku węgla, jego wpływ na sprawność umysłową są nośnym i szeroko omawianym w ostatnim czasie zagadnieniem. Problem kiepskiej jakości powietrza w budynkach dotyka najbardziej pokolenia najmłodsze. Badania przeprowadzone w polskich szkołach pokazują, jak zła jest obecna sytuacja.

Bez tlenu, bez produktywności

W 2018 roku w kilkunastu szkołach w Łodzi, eksperci z Instytutu Medycyny Pracy przeprowadzili badania, z których wynika, że poziom CO2 wewnątrz klas nawet nie zbliża się do poziomów uznawanych za zdrowe. Przypomnijmy, że dopuszczalny limit, który nie wpływa na zdolności poznawcze to poziom 1000 ppm (parts per milion). Średnia wartość według pomiarów IMP wyniosła jednak 2500 ppm, a często przekraczały nawet 4000 ppm!

Aby w pełni zrozumieć, jak katastrofalny ma to wpływ na jakość nauczania, warto przypomnieć, że wg badań przeprowadzonych w 2016 roku, grupa naukowców wykazała, że już przy stężeniu około 1500 ppm utrzymanie skupienia, używanie informacji i podejmowanie strategicznych decyzji jest trudniejsze o ponad 50%. Jeśli 0.15% CO2 w powietrzu powoduje tak drastyczny spadek wydajności, można tylko wyobrażać sobie (lub przeprowadzić kolejne szeroko zakrojone badania) jak kiepska jest jakość przyswajania wiedzy przy stężeniach 0.25% i wyższych. Cierpią na tym nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, których wydajność pracy spada równie mocno.

W polskich szkołach niestety sytuacja jest zła

Mimo że cytowane tutaj badania są dostępne do darmowego wglądu już od wielu lat, w polskiej szkole nadal są egzotyką. W słowach dr Anny Kozajdy z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tematyka jakości powietrza wewnątrz klas jest kompletnie zaniedbana, a koniecznością jest przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych, które wymuszą na instytucjach oświatowych poprawę wentylacji. Placówki szkolne mieszczą się zwykle w starych budynkach, budowanych z wątpliwej jakości materiałów, gdzie zapewnienie odpowiedniego strumienia świeżego powietrza do klasy nie było problemem, którym zaprzątano sobie głowę. Nauczyciele również nie są odpowiednio pod tym względem przeszkoleni i często nie wykazują się zrozumieniem wobec ospałych i pozornie niezainteresowanych lekcją uczniów. Sytuacja wcale nie poprawia się gdy uczeń wraca do domu. W wielu blokach wentylacja również jest niedostateczna, a same szyby wentylacyjne są brudne. Dziecko odrabiające lekcje w niewywietrzonym pokoju będzie musiało poświęcić wielokrotnie więcej czasu na przyswojenie tej samej ilości materiału co przy pracy w „świeżym” powietrzu. Bardziej prawdopodobny jest natomiast scenariusz, w którym czas spędzony na nauce jest taki sam, za to jakość i ilość zapamiętanych informacji jest dużo gorsza.

Na problem złej jakości powietrza cierpi zresztą nie tylko nauka. Nawet korzystanie z gier komputerowych, stanowiące w ostatnich latach prawdopodobnie najpopularniejszy sposób spędzania wolnego czasu, jest znacznie trudniejsze przy wysokich poziomach dwutlenku węgla. Od „strzelanek” wymagających szybkich reakcji, aż po spokojniejsze gry strategiczne – aby wielokrotnie poprawić swoje szanse na wygraną, często wystarczy pozbyć się nadmiaru CO2.

Espirio pomoże poprawić atmosferę w szkołach a także dostarczy dodatkowych wartości edukacyjnych

Zainstalowanie systemu czujników Espirio® w klasach lekcyjnych, zwłaszcza tych bez odpowiedniej wentylacji mechanicznej, pozwoli w prosty sposób monitorować i reagować, a tym samym zapewnić optymalne do rozwoju i nauki warunki.

System dodatkowo z uwagi na zakres monitorowanych parametrów środowiskowych będzie także świetną pomocą dydaktyczną przy podnoszeniu wśród uczniów świadomości proekologicznej a także podczas poruszania tematyki zjawisk fizyczno – przyrodniczych i ich wpływu na jakość, komfort oraz zdrowie ludzi.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/trzeba-wietrzyc-instytut-medycyny-pracy-sprawdzil-czym-oddychaja-dzieci-w