Dla domu

W pomieszczeniach zamkniętych, w tym w dużej mierze w naszych mieszkaniach i domach, spędzamy nawet 90% naszego życia. Odpoczynek i regeneracja organizmu jest jednym z głównych celów naszego przebywania właśnie w tych miejscach. Na efektywność realizacji tego celu, kolosalny wpływ będzie miała jakość środowiska wewnętrznego. Ważny jest każdy parametr otaczającej nas przestrzeni, dlatego dla komfortu naszego życia i zdrowia zaprojektowaliśmy Espirio®, unikatowy system, który nie bagatelizuje żadnych zagrożeń i pozwala kontrolować jakość powietrza, hałas, oświetlenie i warunki klimatyczne.

Odpoczynek w dobrej atmosferze

System Espirio® złożony z szeregu zintegrowanych ze sobą czujników szwajcarskich, austriackich i amerykańskich marek, pozwala nam monitorować między innymi:
  • dwutlenek węgla CO2,
  • pyły zawieszone PM2.5 i PM10,
  • lotne związki organiczne LZO/VOC,
  • temperaturę i wilgotność powietrza,
  • hałas (poziom i liczbę zdarzeń akustycznych / zakłóceń ciszy),
  • oświetlenie (barwę i natężenie światła).

Espirio® zapewnia użytkownikom świetlną i dźwiękową sygnalizację przekroczeń, zdefiniowanych dopuszczalnych poziomów poszczególnych parametrów.Poza personalizacją progów alarmowych parametrów wewnętrznych, użytkownik ma też możliwość podłączenia się do najbliższej zewnętrznej stacji monitorującej środowisko (m.in. GIOŚ, Syngeos, Far Data).Funkcjonalność ta, poza dostarczeniem informacji o zewnętrznych parametrach środowiska, prezentuje także indeks jakości powietrza (AQI – Air Quality Index).Istotą systemu Espirio® jest nie tylko bardzo precyzyjny pomiar i monitorowanie parametrów środowiska wewnętrznego, ale także dostarczanie rekomendacji i podpowiedzi użytkownikowi, jak powinien w danej sytuacji się zachować.

Zainteresowany?

Dlaczego warto mieć w swoim mieszkaniu lub domu?

Powodów jest wiele. System monitoruje wiele parametrów mających wpływ na komfort i jakość naszego życia. Jednym z warunków koniecznych dla zapewnienia sobie nie tyko wspomnianego wyżej komfortu życia, ale w dłuższej perspektywie także lepszego zdrowia, jest sen. Od jego jakości nie tylko zależy to jak się czujemy zaraz po obudzeniu, ale także jak funkcjonujemy w ciągu dnia i jak efektywnie jesteśmy w stanie się uczyć i pracować.

Eksperyment naukowy przeprowadzony przez X. Xu (z zespołem) dotyczył zbadania wpływu stężenia dwutlenku węgla (CO2) w pomieszczeniach na jakość snu. W ramach tego badania zastosowano trzy różne warunki eksperymentalne, gdzie poziomy CO2 wynosiły odpowiednio 800 ppm (poziom 1), 1900 ppm (poziom 2) oraz 3000 ppm (poziom 3). Obserwacje pokazały, że wraz ze wzrostem stężenia CO2 w pomieszczeniach, subiektywna ocena jakości snu wykazywała tendencję spadkową. Przy poziomie stężenia dwutlenku węgla wynoszącym 3000 ppm, ponad połowa badanych osób oceniła jakość snu jako „niewielką” lub „wcale zadowalającą”. Natomiast najwyższe oceny jakości snu pojawiły się najczęściej w warunkach, gdzie stężenie CO2 wynosiło 800 ppm, a badani odpowiadali, że jakość snu była oceniana jako „w pełni zadowalająca”.

Dodatkowo, średnia ocena jakości snu spadła o 10,7% i 9,4% wraz ze wzrostem stężenia CO2 odpowiednio z 800 ppm do 1900 ppm oraz z 1900 ppm do 3000 ppm. To sugeruje, że wzrost stężenia CO2 w powietrzu negatywnie wpływa na jakość snu uczestników badania.

Brak snu powoduje znaczne obniżenie wydajności i czujności. Skrócenie snu nocnego o zaledwie 1,5 godziny na jedną noc może spowodować zmniejszenie czujności w ciągu dnia nawet o 32 procent.

Espirio® w trosce o nasze dzieci

System pozwoli Ci także zadbać o prawidłowy przebieg ciąży i stawianie pierwszych kroków dziecka w nowym otoczeniu. Korzystając z podpowiedzi Espirio® możesz zapewnić mu dobry start w życiu i beztroskie dzieciństwo. Oczekiwanie na narodzenie potomka jest najprzyjemniejszym, ale zarazem jednym z najbardziej stresujących okresów w życiu każdego człowieka. Składa się z wielu niewiadomych, z którymi muszą się zmierzyć przyszli rodzice. Niewielu jednak pamięta, że dla prawidłowego przebiegu ciąży jak i rozwoju dziecka, już po jego narodzeniu, warto również zadbać o odpowiednie uwarunkowania otoczenia, w którym spędza się większość czasu. Liczne badania dowodzą, iż długotrwała ekspozycja na zbyt wysokie stężenia lotnych związków organicznych ma wpływ na zaburzenie prawidłowego rozwoju płodu. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), związane są z wewnątrzmaciczną hipotrofią płodu, przekładającą się na niską masa urodzeniową (< 2500g).

Dwutlenek węgla jako zanieczyszczenie stanowi ogromne zagrożenie dla małych dzieci. Będąc cięższym od powietrza gromadzi się przy powierzchni, zagrażając przemieszczającym i bawiącym się niemowlakom, mogąc doprowadzić do ich niewyjaśnionych zasłabnięć.

Wykorzystaj Espirio® w swoim domu, aby zagwarantować sobie i swojej rodzinie najzdrowsze warunki do życia, nauki i pracy. Nasze urządzenie pomoże monitorować jakość powietrza, hałas, optymalne warunki świetlne i klimatyczne, aby Twój dom stał się prawdziwym azylem gwarantującym zdrowie i komfort.

Podgląd danych z aplikacji