W szkole czy w domu, efektywniej wykorzystuj czas poświęcony na naukę. Dostosuj otaczające cię warunki, aby swobodniej przyswajać koleją porcję wiedzy.

Człowiek uczy się całe życie, nie tylko w okresie obowiązku szkolnego w latach młodzieńczych. Każdego dnia przyswajamy wiedzę, która przydaje nam się w życiu codziennym. Dla efektywniejszego procesu kształcenia powinniśmy zadbać o nasz komfort oraz odpowiednie warunki otoczenia.

Poranne godziny zajęć szkolnych wymuszają aktywność na dzieciach, która jest sprzeczna z naturalnym funkcjonowaniem ich zegara biologicznego, przez co znaczna większość z nich ma problemy z koncentracją i rozbudzeniem się. Aby stymulować wzrost efektywności nauki dzieci należy odpowiednio dostosować oświetlenie w salach lekcyjnych, które pomoże im się „rozbudzić”.

Dzieci narażone na hałas w warunkach szkolnych doświadczają zmniejszonej koncentracji na prowadzonych zajęciach, rozdrażnienia oraz trudności w zrozumieniu tematu. Te problemy bezpośrednio przekładają się na spadek motywacji do dalszego przyswajania wiedzy, a w konsekwencji pogorszone wyniki w nauce. Upośledzenie funkcji poznawczych może być również związane z narażeniem na hałas nocny, który może powodować zmęczenie i pogorszenie nastroju dziecka.

System Espirio® na bieżąco monitoruje zmienne parametry środowiskowe takie jak poziomy zanieczyszczeń powietrza: stężenia dwutlenku węgla (CO2), pyły zawieszone (PM10, PM2.5), lotne związki organiczne (VOC), poziom hałasu, oświetlenie czy wilgotność i temperaturę powietrza.

Zadbaj o prawidłowe warunki w pomieszczeniach zamkniętych sprzyjające wzrostowi efektywności nauki i szybszemu przyswajaniu wiedzy!