Jak spędzamy 90% naszego życia? Znaczenie jakości środowiska wewnętrznego.

Spędzamy około 90% naszego życia w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak nasze domy, miejsca pracy, szkoły czy obiekty handlowe. Ta statystyka podkreśla znaczenie jakości środowiska wewnętrznego dla naszego zdrowia, samopoczucia i wydajności.

Jakość środowiska wewnętrznego (IEQ, Indoor Environmental Quality) odnosi się do warunków wewnątrz budynku i ich wpływu na mieszkańców. IEQ obejmuje wiele aspektów, w tym jakość powietrza, oświetlenie, poziom hałasu, ergonomię i termiczny komfort. Słaba jakość środowiska wewnętrznego może prowadzić do problemów zdrowotnych, znanych jako choroby związane z budynkami (SBS, Sick Building Syndrome), które objawiają się bólami głowy, zmęczeniem, problemami z koncentracją i podrażnieniem dróg oddechowych.

Jakość powietrza wewnętrznego

Jakość powietrza wewnętrznego jest jednym z najważniejszych składników IEQ. Niska jakość powietrza w pomieszczeniach, spowodowana obecnością zanieczyszczeń, takich jak pleśń, pyłki, roztocza, dym tytoniowy oraz emisje z materiałów budowlanych i mebli, może negatywnie wpływać na zdrowie ludzi.

Oświetlenie

Odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia i wydajności. Naturalne światło jest szczególnie wartościowe, ponieważ pomaga regulować nasz zegar biologiczny i poprawia nastrój.

Hałas

Hałas w środowisku wewnętrznym może mieć negatywny wpływ na zdrowie, komunikację i koncentrację. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią izolację akustyczną w budynkach, szczególnie w przestrzeniach biurowych i mieszkalnych.

Ergonomia i komfort termiczny

Ergonomiczne projektowanie miejsc pracy może zapobiegać bólom i urazom związanym z długotrwałą pracą przy biurku. Komfort termiczny, czyli odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza, również wpływa na nasze samopoczucie i wydajność.

Wilgotność

Wilgotność wewnątrz budynków ma znaczący wpływ na jakość środowiska wewnętrznego oraz komfort i zdrowie jego użytkowników. Zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotność może prowadzić do szeregu problemów. Niska wilgotność powoduje wysuszenie błon śluzowych i skóry, co zwiększa podatność na infekcje dróg oddechowych i podrażnienia oczu. Może również prowadzić do elektryzowania się materiałów, co jest nie tylko niewygodne, ale może też uszkodzić wrażliwe na to urządzenia elektroniczne. Z kolei wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy, co negatywnie wpływa na osoby z alergiami i problemami z układem oddechowym. Optymalna wilgotność powinna wynosić od 30% do 50%, aby zapewnić komfort i ochronę zdrowia. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności, warto stosować nawilżacze lub osuszacze powietrza, a także systemy wentylacyjne z funkcją odzysku wilgoci.

Zakłócenia akustyczne

Zakłócenia akustyczne w środowisku wewnętrznym, takie jak hałas z zewnątrz (ruch uliczny, prace budowlane) oraz hałas wewnątrzbudynkowy (urządzenia biurowe, rozmowy, działalność sąsiadów), mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób przebywających w takim środowisku. Hałas nie tylko utrudnia koncentrację i komunikację, ale także może prowadzić do stresu, zmęczenia, a nawet do podwyższenia ciśnienia krwi i problemów ze snem. Długotrwałe narażenie na nadmierny hałas zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca. Dlatego istotne jest stosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zakłóceń akustycznych, takich jak izolacja akustyczna ścian, okien i drzwi, a także projektowanie przestrzeni z użyciem materiałów pochłaniających dźwięk (np. płyty akustyczne, dywany, zasłony). W miejscach pracy warto także zastosować zasady open space w taki sposób, by zapewnić pracownikom możliwość skupienia, na przykład poprzez tworzenie „cichych stref” lub wykorzystanie przegród dźwiękochłonnych.

Czynniki wpływające na jakość powietrza, warunki oświetleniowe, akustyczne i komfort termiczny, skutecznie możemy monitorować oraz w efekcie końcowym optymalizować wykorzystują system ESPIRIO. Możemy z niego korzystać zarówno z jako własnego rozwiązania lub zamówić usługę profesjonalnego audytu Espirio LAB z bardzo szczegółowym raportem zawierającym wytyczne optymalizacyjne.

Inwestycje w jakość środowiska wewnętrznego mogą przynieść znaczące korzyści, takie jak poprawa zdrowia i wydajności, zmniejszenie absencji i zwiększenie satysfakcji z pracy i życia. Technologie budowlane, takie jak systemy wentylacyjne z rekuperacją ciepła, nowoczesne materiały budowlane o niskiej emisji zanieczyszczeń oraz inteligentne systemy zarządzania budynkiem, mogą pomóc w osiągnięciu wysokiej jakości środowiska wewnętrznego.