Dlaczego każda szkoła potrzebuje monitorowania jakości powietrza?

Monitorowanie jakości powietrza w szkołach jest kluczowe z wielu powodów, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie, komfort oraz efektywność edukacyjną uczniów i nauczycieli. Oto kilka głównych powodów, dla których każda szkoła powinna przywiązywać wagę do monitorowania i poprawy jakości powietrza:

  1. Wpływ na zdolność do koncentracji

Zanieczyszczone powietrze może znacząco obniżać zdolność koncentracji uczniów. Substancje takie jak dwutlenek węgla, lotne związki organiczne (LZO) i cząstki stałe mogą prowadzić do zmęczenia, bólów głowy oraz zmniejszenia zdolności poznawczych. Badania wykazały, że wysokie stężenia dwutlenku węgla mogą prowadzić do uczucia ospałości i obniżenia funkcji poznawczych, co bezpośrednio wpływa na zdolność uczniów do nauki i skupienia się na zadaniach.

  1. Komfort uczniów i nauczycieli

Komfort termiczny, który jest ściśle związany z jakością powietrza, wpływa na samopoczucie i efektywność pracy nauczycieli oraz uczniów. Nieodpowiednia temperatura i wilgotność powietrza mogą prowadzić do dyskomfortu, który z kolei może obniżać morale i motywację do pracy oraz nauki. Dobre warunki środowiskowe są więc niezbędne do utrzymania wysokiej wydajności i zadowolenia w środowisku szkolnym.

  1. Wyniki w nauce

Jakość powietrza w pomieszczeniach szkolnych ma bezpośredni wpływ na wyniki w nauce. Naukowe dowody wskazują, że poprawa jakości powietrza w szkołach może prowadzić do lepszych wyników testów, większej zdolności przyswajania wiedzy i ogólnie lepszych osiągnięć akademickich. Uczniowie mogą skupiać się lepiej i przez dłuższe okresy, kiedy powietrze, którym oddychają, jest czyste i świeże.

  1. Elementy zanieczyszczające powietrze

W szkołach do najczęstszych zanieczyszczeń powietrza należą:

  • Dwutlenek węgla: Wysokie stężenie spowodowane złym wentylowaniem i dużą liczbą osób w pomieszczeniu.
  • Lotne związki organiczne (LZO): Pochodzące z farb, mebli, sprzętu biurowego, produktów czyszczących i klejów.
  • Cząstki stałe i pyły: Mogą pochodzić z materiałów budowlanych, mebli, a także być wynikiem działalności na zewnątrz i wnoszone do środka przez uczniów i nauczycieli.
  • Pleśń i alergeny: Mogą rozwijać się w wyniku złej kontroli wilgotności i niewłaściwej wentylacji.
  • Radon: Bezbarwny, bezwonny gaz, który może przenikać do budynków z gruntu.

Podsumowanie

Monitorowanie jakości powietrza w szkołach jest kluczowe dla zapewnienia zdrowego i sprzyjającego uczeniu się środowiska. Dzięki temu można nie tylko poprawić zdrowie i samopoczucie uczniów i nauczycieli, ale także przyczynić się do podniesienia ogólnych wyników edukacyjnych. Inwestycje w odpowiednie systemy wentylacyjne, regularne czyszczenie i utrzymanie oraz stosowanie materiałów o niskiej emisji zanieczyszczeń. Systemem bardzo dokładnie monitorującym większość z kluczowych czynników wpływających na jakość powietrza w szkołach jest Espirio. Rozwiązanie to dzięki kompaktowym rozmiarom a także zdalnemu przesyłaniu danych może analizować stale lub okresowo wiele pomieszczeń jednocześnie. System daje możliwość ustawienia raportowania do administratora danych ze wszystkich monitorowanych miejsc – np. wielu klas lekcyjnych. Operator – osoba mająca dostęp do wszystkich danych może w przypadku braku rekcji nauczyciela w danej klasie, gdzie mamy przekroczenie założonej normy, interweniować i skutecznie pomóc obniżyć niebezpieczne lub niepożądane poziomy zanieczyszczeń. System Espirio daje także możliwość prognozowania momentu – czasu osiągnięcia określonych poziomów zanieczyszczeń, co pozwala także na odpowiednio szybsze zaplanowanie np. przerw lub innych czynności związanych z wentylacją pomieszczeń.