Wyłączenie odpowiedzialności

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przedstawione w niniejszej instrukcji były aktualne, niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych pomyłek i błędów. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i sugestie. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania modyfikacji urządzenia oraz instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma Abanika, jej dostawcy i strony trzecie wymienione w niniejszej instrukcji nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym między innymi przypadkowe, szczególne i wynikowe, utratę korzyści lub straty wynikające z utraty danych, utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej) wynikających z korzystania lub braku możliwości korzystania z urządzenia, stron internetowych i materiałów, czy doszło do tego w wyniku niedotrzymania umowy, czy też popełnienia czynu niedozwolonego albo w oparciu o gwarancję, nawet jeżeli firma Abanika została wcześniej poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód. Niniejsze wykluczenie lub ograniczenie ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.