Udział ludzkich płuc w globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2)

Wg raportu „Global Carbon Budget 2019”(1) globalna emisja dwutlenku węgla (CO2) związana ze spalaniem paliw kopalnych w 2019 roku wyniosła ok. 36,8 mld ton.

Zadaliśmy sobie pytanie jak na tym tle wygląda udział emisji dwutlenku węgla wytwarzanego przez ludzi. Aby to określić przyjęliśmy pewne założenie, przede wszystkim, że jedna osoba produkuje statystycznie dziennie 0,9 kg dwutlenku węgla(2). Wychodząc od tej wartości i mnożąc ją przez wielkość populacji globu, mamy:

0,9 kg · 365 · 7,673 mld = 2520,58 mld kg = 2,52058 mld ton.

Przy analizie innych źródeł znajdujemy bardzo zbliżone wyniki, wskazujące na przedział poziomu dwutlenku węgla wydychanego przez ludzi na poziomie ok. 6,80 – 7,88% całkowitej emisji związanej ze spalaniem paliw kopalnych. Biorąc pod uwagę, że każda kolejna osoba w populacji wymagać będzie produkcji odpowiedniej proporcji energii, można przyjąć, że w najbliższych latach podany udział procentowy wraz ze wzrostem ilości ludzi ma Ziemi nie będzie ulegał istotnej zmianie. Dopiero widoczna zmiana podejścia do produkcji energii, odejście od paliw kopalnych i przejście na alternatywne źródła wytwarzania energii w skali globalnej wpłynie na zmianę opisywanego wskaźnika.

Dane źródłowe.
(1) https://essd.copernicus.org/articles/11/1783/2019/
(2) https://www.globe.gov
(3) https://www.nrdc.org