Problem z dwutlenkiem węgla w systemie edukacji w Polsce

W ostatnich latach, zwłaszcza od wybuchu pandemii COVID-19, rośnie świadomość problemu zbyt wysokich stężeń dwutlenku węgla w obiektach oświatowych na każdym poziomie nauczania. Zaczęliśmy zwracać większą uwagę na jakość powietrza między zwłaszcza w klasach lekcyjnych.

Dwutlenek węgla i poziomy jego stężenia powyżej 1000 ppm wprawdzie jeszcze nie groźne dla zdrowia mają już niestety negatywny wpływ na zdolności poznawcze, w szczególności przyswajania nowych rzeczy. Dostępne badania i analizy poziomu stężeń CO2 w placówkach oświatowych pokazuje, że niestety w przeważającej ilości przypadków z uwagi na niedostateczną jakość wentylacji, poziom dwutlenku węgla w klasach z 20-25 uczniami już po kilkunastu minutach mocno przekracza poziom 1000 ppm.

Na załączonym wykresie przedstawiono maksymalne zmierzone poziomy CO2 w różnych kategoriach budynków oświatowych. Jak widać największy problem dotyczy wyższych uczelni. Natomiast problem jest także na niższych etapach edukacji – przedszkola, szkoły i żłobki.

Rozwiązaniem problemu zbyt wysokich poziomów dwutlenku węgla jest oczywiście przed wszystkim poprawa jakości wentylacji. W wielu przypadkach będzie to wymagało istotnych inwestycji, a te z kolei wymagać będą odpowiednich środków i czasu.

Rozwiązaniem które zdecydowanie niższym kosztem może monitorować, estymować i informować o przekroczonych optymalnych dla efektywnego przyswajania wiedzy poziomu CO2 może być system Espirio. Integracja systemu z bazami danych z wynikami zbieranymi przez stacje monitorowania środowiska zewnętrznego pozwala systemowi Espirio podpowiadać użytkownikowi podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i komfort nauki zarówno w szkołach jak i poza nimi.

Legenda:

  • W normie (kolor zielony): 0-1000ppm
  • Ostrzeżenie (kolor żółty): 1001-1600ppm
  • Alarm (kolor czerwony): od 1601ppm

Źródło danych do wykresu: dr inż. Sławomira Dumała, Raport stanowiący przegląd literatury w zakresie dotychczas przeprowadzonych badań w szkołach na terenie polski pod względem stężenia dwutlenku węgla.