Kilka słów o fotosyntezie i oddychaniu roślin, czyli o tym, że rośliny wchłaniają nie tylko dwutlenek węgla.

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę na co dzień, że u roślin również zachodzi oddychanie, a więc i one potrzebują tlenu. Gdy w ciągu dnia zachodzi fotosynteza, rośliny wchłaniają z atmosfery dwutlenek węgla – co jest oczywiście bardzo korzystne dla nas i naszej planety. W całym tym procesie część wytworzonego tlenu jest wykorzystywana przez same rośliny, ale zdecydowana większość tego gazu trafia jednak do atmosfery. Sytuacja i proces inaczej przebiega w nocy, kiedy to rośliny pobierają tlen z powietrza.  Dzieje się tak dlatego, że proces fotosyntezy ma dwie fazy – jasną (polegającą na wykorzystywaniu przez roślinę energii słonecznej, dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych do wytwarzania substancji organicznych tworzących komórki roślinne) oraz ciemnej – kiedy to rośliny wykorzystują zdobytą w ciągu dnia energię do syntezy związków organicznych. W nocy rośliny wyłącznie oddychają, więc tlenu nie wydzielają, tylko go „pochłaniają”.  Co jednak bardzo istotne bilans końcowy – czyli ilość wydalonego tlenu jest zdecydowanie większa niż pobranego na procesy oddechowe. Tak więc nie musimy się obawiać, że w naszej sypialni z dużą ilością kwiatów w nocy zabraknie nam tlenu:)

Samo oddychanie roślin, to proces kataboliczny (przemiana materii), zachodzący stale w każdej żywej komórce, bez względu na jej stan fizjologiczny, w którym złożone związki organiczne ulegają rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę (oddychanie tlenowe) lub prostsze związki organiczne (oddychanie beztlenowe, fermentacja) z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie (w postaci ATP – Adenozynotrifosforan). Oddychania roślin jest wymianą gazową pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym. U roślin oddychających tlenowo jak już wspominaliśmy wcześniej proces sprowadza się do pobierania tlenu i wydzielania dwutlenku węgla. Substratami oddychania roślin są najczęściej węglowodany, rzadziej lipidy, kwasy organiczne lub białka. Co ciekawe biochemicznie oddychanie roślin, zwierząt i mikroorganizmów jest bardzo podobne. Różnice mamy głównie w mitochondriach oraz w sposobie dostarczania tlenu do komórek i usuwania z nich dwutlenku węgla. W roślinach wymiana gazowa między rośliną a środowiskiem odbywa się za pomocą aparatów szparkowych lub w procesie opisywanej wcześniej fotosyntezy.