Jak technologia Espirio personalizuje miejsce pracy przekształcając je w przestrzeń sprzyjającą zdrowiu?

Technologia zastosowana w systemie Espirio bazuje na dwóch kluczowych obszarach – monitoringu i analizie danych. Poprzez kontrolę parametrów środowiska wewnętrznego, takich jak jakość powietrza, oświetlenie, hałas i komfort termiczny a następnie analizie (w tym predykcji) zebranych danych, w zestawieniu ich z indywidualnymi potrzebami pracownika pozwala na optymalizacje danego miejsca pracy.

Analizując dane na temat użytkowania przestrzeni, preferencji pracowników i efektywności różnych ustawień, możemy  przekształcaniu dowolne miejsce pracy w bardziej spersonalizowane, zdrowe i sprzyjające produktywności środowiska.

System Espirio i użyta technologia pozwala między innymi, na:

  1. Współpracę z inteligentnymi systemy zarządzania budynkami (BMS) i dzięki temu automatyzację wielu procesów, które dostosowują środowisko pracy do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych.
  2. Personalizację środowiska pracy

Zaawansowane systemy czujników pozwalają na personalizację ustawień dla poszczególnych pracowników lub zespołów. Na przykład, pracownicy mogą mieć możliwość dostosowania temperatury, wilgotności, poziomu oświetlenia czy redukcji hałasu w swojej strefie pracy za pomocą aplikacji mobilnych lub paneli kontrolnych. To pozwala każdemu na stworzenie optymalnego środowiska do pracy, zwiększając komfort i efektywność.

  1. Poprawę jakości powietrza

Zbieranie danych – pomiary dokonywane przez Espirio w połączeniu z technologią, taką jak inteligentne systemy filtracji i wentylacji, mogą znacząco poprawić jakość powietrza w miejscach pracy. Systemy Espirio precyzyjnie wykrywa poziomy zanieczyszczeń, takich jak CO2, LZO, pyły zawieszone, co pozwala odpowiednio reagować, zwiększając przepływ świeżego powietrza lub aktywując systemy oczyszczania.

  1. Zapewnienie optymalnych warunków oświetleniowych

Inteligentne systemy oświetleniowe mogą dostosowywać intensywność i temperaturę barwową światła w ciągu dnia, co wspiera naturalne rytmy biologiczne pracowników. Na przykład, bardziej energetyzujące, chłodne światło może być używane rano, a cieplejsze, bardziej relaksujące światło w popołudniowych godzinach, co może pomóc w utrzymaniu wysokiego poziomu energii i skupienia. Espirio precyzyjnie kontroluje zarówno barwę jak i natężenie oświetlenia w miejscu pracy.

  1. Redukcja hałasu

Technologia może również pomóc w zarządzaniu hałasem w środowisku pracy, co jest szczególnie ważne w otwartych przestrzeniach biurowych. W przypadku detekcji poziomów szumów lub zakłóceń akustycznych mogących obniżać nie tylko komfort ale także poziom skupienia, a więc efektywność w miejscu pracy możemy zastosować wiele rozwiązań. Jednym z nich mogą być panele dźwiękochłonne, systemy maskowania dźwięku i inteligentne konfiguracje przestrzeni także znacząco ograniczające zakłócenia.

Podsumowując, technologia pomiarowa Espirio z także zdolność współpracy – zwłaszcza komunikacji, integracji i sterowania systemami zewnętrznymi umożliwia stworzenie dynamicznych, zdrowych i wysoce spersonalizowanych środowisk pracy, które nie tylko poprawiają samopoczucie i produktywność pracowników, ale także przyczyniają się do ogólnego sukcesu organizacji.