Jak ilość snu wpływa na jego jakość i tym samym nasze funkcjonowanie

Ilość snu ma bardzo duży, wręcz kluczowy wpływ na jego jakość, a co za tym idzie – na nasze funkcjonowanie następnego dnia. Główne aspekty, które łączą ilość snu z jego jakością i wpływają na nasze codzienne życie, to:

  • Regeneracja ciała i umysłu – podczas snu nasze ciało i umysł przechodzą przez procesy regeneracji. Niedobór snu może zakłócić te procesy, prowadząc do zmęczenia, obniżenia koncentracji i spadku ogólnych funkcji poznawczych.
  • Pamięć i uczenie się – fazy snu REM i nREM są kluczowe dla konsolidacji pamięci i nauki. Dzieje się tak dlatego, że sen jest kluczowy dla procesów kognitywnych takich jak właśnie uczenie się, pamięć oraz zdolność koncentracji. Odpowiednia ilość snu pozwala więc na lepsze przyswajanie i zapamiętywanie informacji co będzie kluczowa zarówno dla osób w wieku szkolnym jak i pracujących.
  • Zdrowie emocjonalne – sen wpływa na nasze zdrowie emocjonalne, regulując emocje i nastrój. Brak snu może zwiększać ryzyko problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja czy lęk. Niewystarczający sen może prowadzić do zaburzeń nastroju, zmniejszonej zdolności koncentracji, a nawet problemów z podejmowaniem decyzji. Dodatkowo, sen odgrywa istotną rolę w regulacji emocji. Jego niedobór może zwiększyć poziom stresu, irytację i podatność na negatywne emocje, podczas gdy jakościowy sen przyczynia się do lepszego radzenia sobie ze stresem, poprawy nastroju i ogólnego poczucia dobrostanu.
  • Metabolizm i waga – sen wpływa także na hormony regulujące głód (grelinę i leptynę), co może wpływać na apetyt i  skutkować tendencją do tycia. Niewystarczająca ilość snu często wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem otyłości i problemami metabolicznymi. Niedobór snu z uwagi na oddziaływanie hormonalne może w pewnych sytuacjach prowadzić do problemów z płodnością.
  • System odpornościowy – sen ma kluczowe znaczenie dla utrzymania silnego systemu odpornościowego. Niedobór snu może zwiększyć podatność na infekcje i choroby. Regularny brak snu zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i nadciśnienie. Przy niedoborze snu ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego wzrasta pięciokrotnie.

Zalecana ilość snu różni się w zależności od wieku. Dla większości dorosłych zaleca się 7-9 godzin snu na dobę, ale potrzeby mogą się różnić w zależności od indywidualnych uwarunkowań, stylu życia i stanu zdrowia. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i obserwować, jak różne ilości snu wpływają na Twoje samopoczucie i funkcjonowanie w ciągu dnia. Regularne zapewnianie sobie odpowiedniej ilości snu jest kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia i dobrej jakości życia. O niedoborze snu mówimy najczęściej w sytuacjach gdzie mamy go mniej niż 5 godzin na dobę.

Podsumowując, zalecana ilość snu dla większości dorosłych to około 7-8 godzin na dobę, aby wspierać regenerację organizmu, utrzymać odpowiednią masę ciała, wspomagać pamięć, koncentrację, odporność organizmu, a także poprawiać nastrój i warunkować dobre samopoczucie​​. Regularne zapewnianie sobie odpowiedniej ilości snu jest kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia i dobrej jakości życia.

 

W odpowiedniej ilości dobrej jakości snu – nie zaburzonego np. niepożądanymi zdarzeniami – zakłóceniami akustycznymi pomoże nam system Espirio, mający zdolność ich wykrywania i rejestrowania. To z kolei ułatwi identyfikacje i następnie skuteczną eliminacje ewentualnych zakłóceń naszego snu.

 

Sejbuk M, Mirończuk-Chodakowska I, Witkowska AM. „Sleep Quality: A Narrative Review on Nutrition, Stimulants, and Physical Activity as Important Factors.” Nutrients. 2022 May 2;14(9):1912. DOI: 10.3390/nu14091912. PMID: 35565879; PMCID: PMC9103473. Link do opracowania

Gobbi G., Comai Stefano. „Differential Function of Melatonin MT1 and MT2 Receptors in REM and NREM Sleep.” Front Endocrinol (Lausanne). 2019, 10: 87. Link do opracowania

Brown R. E., Basheer R., McKenna J. T., Strecker R. E., McCarley R. W. „Control of sleep and wakefulness.” Physiol Rev. 2012, 92: 1087-1187. Link do opracowania

Hirshkowitz M., Whiton K., Albert S. M., Alessi C., Bruni O., DonCarlos L., Hazen N., Herman J., Katz E. S., Kheirandish-Gozal L., Neubauer D. N., O’Donnell A., Ohayon M., Peever J., Rawding R., Sachdeva R. C., Setters B., Vitiello M. V., Catesby Ware J., Adams Hillard P. J. „National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary.” Sleep Health. 2015, 1: 40-43. Link do opracowania

Bollu P. C., Kaur H. „Sleep Medicine: Insomnia and Sleep.” Mo Med. 2019, 116: 68-75. Link do opracowania