Jak hałas negatywnie wpływa na zdrowie człowieka czyli o szkodliwości zakłóceń akustycznych

Hałas, będący nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka, zwłaszcza pochodzący ze źródeł sztucznych, może wywierać znaczący, negatywny wpływ na zdrowie. W ostatnich latach coraz więcej badań potwierdza szkodliwość zakłóceń akustycznych dla różnych aspektów naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym źródłom opracowań dotyczących tego problemu i omówimy, w jaki sposób hałas może być groźny dla naszego samopoczucia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Według raportu „Environmental Noise Guidelines for the European Region” opublikowanego przez WHO w 2018 roku, hałas jest uznawany za poważny problem zdrowotny, a jego wpływ na ludzkie zdrowie jest znaczący. Średnio ponad 100 milionów mieszkańców Europy jest narażonych na poziomy hałasu, które przekraczają zalecane limity WHO, co prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych, w tym problemów ze snem, uszkodzeń słuchu, nadciśnienia, a nawet zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Raport „Noise in Europe 2020” opublikowany przez EEA podkreśla, że hałas jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w Europie. Podobnie jak WHO również EEA potwierdza w swoim raporcie, że hałas może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym stresu, zaburzeń snu, problemów psychicznych oraz problemów z koncentracją i uczeniem się.

Z raportu EEA wynika, że nawet około 22 miliony lat życia w Europie jest utraconych każdego roku z powodu ekspozycji na nadmierny hałas. Życie ludzkie jest tu przeliczane na „utracone lata” właśnie w związku z wpływem hałasu na zdrowie. Innymi słowy, ekspozycja na nadmierny hałas może skrócić oczekiwaną długość życia danej populacji o określoną liczbę lat. Oznacza to, że ludzie narażeni na hałas mogą doświadczać skutków zdrowotnych, które mogą prowadzić do wcześniejszej śmierci, co jest odzwierciedlone w wyrażeniu „utracone lata życia”.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Według raportu „Ocena narażenia ludności Polski na hałas” opracowanego przez NIZP-PZH w 2018 roku, hałas jest jednym z głównych czynników środowiskowych wpływających na stan zdrowia Polaków. Ekspozycja na nadmierny hałas może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń snu, a także wpływać negatywnie na funkcjonowanie psychiczne i społeczne jednostek.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę tylko te 3 wybrane raporty z ostatnich lat, a także inne badania naukowe i opracowania na ich podstawie, np. artykuł „The harmful effects of noise on sleep” z 2023 roku, opublikowany w National Library of Medicine, widzimy jak bardzo hałas wpływa na nasze zdrowie. Co istotne, jednym z częściej podkreślanych wspólnych wniosków jest ten, wskazujący że hałas może prowadzić do zaburzeń snu, co z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia depresji, lęku i innych problemów zdrowia psychicznego.

Nie może być więc wątpliwości, że zakłócenia akustyczne, czyli nadmierny hałas, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu społeczeństwa. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań mających na celu kontrolowanie hałasu i minimalizowanie jego negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie i jakość życia. W takiej kontroli bardzo pomocny będzie system monitoringu jakości środowiska wewnętrznego – Espirio. Jedną z jego funkcjonalności jest dokładne wykrywanie i rejestrowanie zdarzeń akustycznych mogących między innymi zakłócać nasz sen. Identyfikacja przez Espirio tego typu zakłóceń da nam szansę na skuteczne ich wyeliminowanie.

 

Źródła:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noise

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Artykuł „The harmful effects of noise on sleep”

Artykuł „Noise pollution: A new threat to mental health”