Higiena w domu – więcej niż myślisz

Higiena w domu to nie tylko zapewnienie czystości pomieszczeń oraz wyposażenia, które je wypełnia. Oczywiście te elementy są istotne, ale zagadnienie powinno być traktowane dużo szerzej. Chcąc zapewnić sobie odpowiednią higienę w mieszkaniu czy domu, powinniśmy mieć na uwadze także takie elementy jak między innymi:

  • jakość powietrza, w tym zwłaszcza poziom stężenia CO2, lotne związki organiczne oraz oczywiście pyły zawieszone wszystkich frakcji,
  • poziom hałasu, a zwłaszcza zdarzenia akustyczne mogące zakłócać nam odpoczynek, zwłaszcza nasz sen,
  • temperaturę i wilgotność powietrza,
  • barwę i natężenia światła,
  • jakość wody,
  • a nawet poziom promieniowania elektromagnetycznego.

Jakość powietrza, zwłaszcza poziom CO2, oraz obecność w nim lotnych związków organicznych i pyłów zawieszonych, zwłaszcza przy przekroczeniu bezpiecznych norm i długotrwałym oddziaływaniu, nie tylko negatywnie wpłynie na komfort naszego życia, ale także skutkować będzie pogorszeniem stanu zdrowia. Jakość powietrza istotna jest cały czas, ale w sposób szczególny należy o nią zadbać w okresach dobowych związanych z regeneracją organizmu, czyli podczas snu. Jego jakość będzie rzutowała nie tylko na sposób naszej aktywności w ciągu dnia, ale także w dłuższej perspektywie, przy długotrwałym odziaływaniu i narażeniu na przekroczone normy, może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie.

W przypadku hałasu wielokrotnie jesteśmy poddawaniu odziaływaniu tak wielu dźwięków, że adoptujemy się do ich natężenia i przestajemy zauważać, że dla naszego organizmu stanowią one silne stresory. Dotyczy to zwłaszcza osób zamieszkujących miasta. To one są narażone w sposób szczególny na liczne zdarzenia akustyczne, często o dużym natężeniu. Co bardzo ważne, organizm odczuwa takie bodźce ale my sami często ich nie zauważamy. Wiele dźwięków, o określonej częstotliwości i natężeniu będzie dla człowieka stresorem. Wiele z nich dawniej sygnalizowało nadejście zagrożenia. Ponieważ nasz organizm nadal je podświadomie  analizuje ważne jest np. zamykanie okna w trakcie dużego ruchu na ulicy, odpoczywanie w ciszy, zwłaszcza podczas snu.

Komfort funkcjonowania i jakość regeneracji organizmu w pomieszczeniach mieszkalnych będzie uzależniona także od temperatury i wilgotności powietrza oraz barwy i natężenia światła. Równie istotna i często niedoceniana w zapewnieniu w domu odpowiednich warunków – odpowiedniej higieny będzie jakość wody, zwłaszcza jej twardość. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) woda przeznaczona do picia powinna mieć twardość mieszczącą się w zakresie 50-500 mg CaCO3/l. W związku z tym, idealna twardość wody, która będzie spełniała normy i jednocześnie nie będzie powodowała kłopotów z niechcianym kamieniem.

Jeszcze mniej oczywistym elementem wpływającym na jakość atmosfery w domu jest promieniowanie elektromagnetyczne, często określane smogiem elektromagnetycznym. I choć wiemy, że nie powoduje ono zachorowalności np. na nowotwory, to niewątpliwie jest ono kolejnym potencjalnym źródłem stresorów i może niekorzystnie wpływać na pracę organizmu, zwłaszcza u dzieci. Sprzęty takie jak laptopy, komórki, ładowarki, znajdujące się w trybie zasilania, będą oddziaływały na człowieka i mogą mieć wpływ na odczuwanie zmęczenia.

W kontroli poziomów dopuszczalnych a także ewentualnych przekroczeń większości wymienionych parametrów, może pomóc system monitorowania – Espirio. Nie tylko poinformuje nas o aktualnych poziomach poszczególnych parametrów jakości atmosfery wewnątrz pomieszczenia, ale także podpowie odpowiednie działania mogące skutecznie obniżyć osiągnięte niekorzystne dla nas poziomy.