Hałas i jego wpływ na nasze życie

Słuch jest jednym ze zmysłów, o którym, mimo stałej stymulacji bodźcami, potrafimy zapomnieć. W dynamicznie rozwijającym się świecie prawidłowe zadbanie o odpowiednią higienę słuchu może być wyzwaniem. W większości aglomeracji miejskich świata ich mieszkańcy narażeni są na stałe zanieczyszczenie środowiska hałasem. Jest to termin opisujący stałe zwiększanie natężenie dźwięku na danym obszarze, skutkujące zmianą jego dźwiękowego krajobrazu.

Hałas i jego pochodzenie

Zanieczyszczenia dźwiękiem dzieli się na trzy kategorie:

  • komunikacyjne
  • środowiskowe
  • przemysłowe

Najczęściej spotykanym i najbardziej dokuczliwym jest hałas związany z komunikacją. Tworzą go samoloty, pociągi i samochody. Jest też trudny do wyeliminowania. Wzdłuż dróg i na krótkich odcinkach torów kolejowych stawia się ekrany akustyczne, jest to jednak rozwiązanie dalekie od ideału. Ze względu na koszt i ich rozmiary, nie nadają się do stosowania w zwartej zabudowie miejskiej.

Wpływ na zdrowie

Ze względu na negatywny wpływ długotrwałego hałasu na zdrowie, w Polsce obowiązujące normy środowiskowe dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców mieszczą się w przedziale do maksymalnie 68 dB w dzień i 60 dB w nocy. W opinii WHO niekorzystne objawy występują już przy ekspozycji na stały dźwięk o sile 55 dB, a więc sporo niższej niż dopuszczalne normy.

Oprócz oczywistych efektów hałasu takich jak uszkodzenie słuchu, przebywanie w miejscach zanieczyszczonych dźwiękiem powoduje wiele innych negatywne efektów, między innymi zaburzenia snu, nadciśnienie tętnicze, czy problemy psychiczne jak depresja i zaburzenia nerwicowe wynikające z przewlekłego stresu. Hałas negatywnie wpływa również na rozwój poznawczy dzieci.

Hałas pod kontrolą.

Zapewnienie sobie odpowiednich warunków do pracy i odpoczynku jest niezwykle istotne. Pomocny w monitorowaniu środowiska jest system Espirio. Pomimo niewielkich rozmiarów mieści w sobie szereg czujników, które informują o zmianach w otoczeniu. Oprócz pomiarów parametrów powietrza i oświetlenia, Espirio zbada również hałas. Funkcją niezwykle pomocną w kontroli zanieczyszczenia dźwiękiem jest też zapisywanie zakłóceń ciszy. Urządzenie pozostawione w sypialni poinformuje czy w nocy nie zarejestrowało głośnych dźwięków, które pomimo tego, że nie wybudzają całkowicie ze snu, zaburzają jego fazy, utrudniając wypoczynek.

 

Dwa grafy przedstawiające zjawisko zanieczyszczenia dźwiękiem i jego postrzeganie przez mieszkańców różnych europejskich miast. Źródło: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/perceived-and-reported-noise-pollution