Zanieczyszczenia gazowe

Zanieczyszczenia gazowe

Dwutlenek węgla CO2

Bezbarwny gaz produkowany w procesie oddychania organizmów żywych, niezbędny do fotosyntezy roślin. Jego zbyt wysokie stężenia w pomieszczeniach zamkniętych powodują zmęczenie czy brak koncentracji.

Lotne związki organiczne LZO

Grupa związków organicznych z łatwością przechodzących w postać pary. Biorą udział w wielu reakcjach fotochemicznych, w wyniku których powstają toksyczne produkty, przez co mogą wywoływać poważne skutki zdrowotne.