Wilgotność powietrza

Właściwości

Wilgotność powietrza jest definiowana jako zawartość pary wodnej w powietrzu. Dzięki jej obecności zachodzą procesy kondensacji (proces skraplania się pary wodnej w atmosferze) i doprowadzają do powstania chmur i opadów atmosferycznych. Ilość pary wodnej w powietrzu zależy od temperatury powietrza (wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ilość pary wodnej).

Wpływ na zdrowie

Zbyt niska wilgotność powietrza

W przypadku suchego powietrza organizm ludzki pobiera wodę z błon śluzowych i skóry, doprowadzając do wysuszenia śluzówek w nosie i gardle. W skutek czego spadają ich funkcje ochronne, przez co wzrasta ryzyko infekcji. Doprowadza do swędzenia i bólu gardła, problemów z oddychaniem, kaszlu, swędzenia, stanów zapalenia skóry czy nadwrażliwości oczu. Suche powietrze jest również szkodliwe dla alergików, sprawia, że w powietrzu unosi się kurz oraz drobnoustroje.

Zbyt wysoka wilgotność powietrza

Zbyt duża wilgotność przyczynia się do rozwoju pleśni, grzybów czy roztoczy, które doprowadzają do alergii czy zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego.

Standardy

Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna liczyć 40-60% i jest zależna od temperatury:

  • 19-20st. C ok. 55-60%,
  • 21-22st. C ok. 40-45%.