Temperatura powietrza

Właściwości

Temperatura to własność termodynamiczna, która określa poziom energii termicznej związanej z ruchem i drganiami cząstek tworzących dany układ/obiekt. W temperaturze zera absolutnego (0K czy też -273,15 stopnia C) wszelki ruch cząstek ustaje i tworzą one wtedy układ o najniższej możliwej energii. Temperaturę ściśle określimy tylko dla układu w stanie równowagi termodynamicznej. Temperaturę mierzymy termometrem. Jednak trzeba pamiętać, że termometr mierzy swoją własną temperaturę, dlatego konstruując taki instrument pomiarowy trzeba zadbać o to, by była ona jak najbardziej zgodna z temperaturą mierzonego obiektu czy otoczenia.

Wpływ na zdrowie

Wnioski na temat wpływu temperatury otoczenia na zdrowie człowieka zostały sporządzone w oparciu o dokument WHO „Housing and Health Guidelines”:

  • Zimne powietrze hamuje krążenie krwi, powoduje skurcz naczyń krwionośnych oraz zwiększone ciśnienie krwi przyczyniając się do chorób układu oddechowego, skurczów sercowo-naczyniowych, choroby wieńcowej, udarów, a nawet śmierci;
  • Wysokie temperatury oraz ich znaczne wahania szkodą ludzkiemu zdrowiu, a reakcja na zmiany uzależniona jest od indywidualnej podatności organizmu oraz jego zdolności do ochłodzenia się;
  • Ludzie są w stanie przywyknąć do zwiększonej temperatury, ale nie do ich częstych i znaczących wahań;
  • Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu zamkniętym przyczynia się do zwiększonej czynności płuc, czego konsekwencją jest zwiększone wydalanie dwutlenku węgla, co może prowadzić do zaburzeń snu, wzrostu ciśnienia krwi, chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Standardy

Standardy odnośnie temperatur w pomieszczeniach zostały opracowane na podstawie dokumentu WHO „Housing and Health Guidelines”:

  • W krajach o zimniejszym klimacie rekomendowana temperatura wewnątrz pomieszczeń to 18℃ ;
  • Wyższa temperatura niż 18℃ jest konieczna w przypadku osób starszych, szczególnie wrażliwych, dzieci, osób z przewlekłymi chorobami oraz chorobami układu oddechowego i krążenia,
  • Nie jest możliwym ujednolicenie maksymalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia, gdyż preferencje organizmu są uzależnione od regionu oraz klimatu, w którym on żyje.