Komfort klimatyczny

Temperatura

Temperatura to własność termodynamiczna, która określa poziom energii termicznej związanej z ruchem i drganiami cząstek tworzących dany układ/obiekt. W temperaturze zera absolutnego (0K czy też -273,15 stopnia C) wszelki ruch cząstek ustaje i tworzą one wtedy układ o najniższej możliwej energii.

Wilgoć

Wilgotność powietrza jest definiowana jako zawartość pary wodnej w powietrzu. Dzięki jej obecności zachodzą procesy kondensacji (proces skraplania się pary wodnej w atmosferze) i doprowadzają do powstania chmur i opadów atmosferycznych. Ilość pary wodnej w powietrzu zależy od temperatury powietrza (wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ilość pary wodnej).