Espirioedu

Temat dwutlenku węgla, jego wpływ na sprawność umysłową są nośnym i szeroko omawianym w ostatnim czasie zagadnieniem. Problem kiepskiej jakości powietrza w budynkach dotyka najbardziej pokolenia najmłodsze. Badania przeprowadzone w polskich szkołach pokazują, jak zła jest obecna sytuacja.

Zapewnij swojemu dziecku lepsze warunki do nauki i rozwoju!

Nauka oraz rozwój, niezależnie od naszego wieku, wymagają zapewnienia odpowiednich warunków, nie tylko na poziomie programów dydaktycznych i sposobu przekazywania nam wiedzy, ale także pod względem jakości środowiska wewnętrznego, w którym proces nauczania jest prowadzony. Nawet 90% naszego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, w tym w dużej mierze właśnie w placówkach edukacyjnych. Bardzo ważna w tym aspekcie jest między innymi jakość powietrza, poziom hałasu oraz barwa i natężenie oświetlenia. Pierwszy z wymienionych parametrów – jakość powietrza ma szczególnie istotny wpływ na warunki i efektywność nauki.

Składowe decydujące o jakości powietrza to między innymi:

  • dwutlenek węgla CO2,
  • pyły zawieszone PM2.5 i PM10,
  • lotne związki organiczne LZO/VOC,


Każdy z wymienionych elementów, zwłaszcza przy przekroczeniu określonych norm jest niepożądany a nawet niebezpieczny, natomiast my chcielibyśmy skupić się na dwutlenek węgla CO2

Bez tlenu, bez produktywności

W 2018 roku w kilkunastu szkołach w Łodzi, eksperci z Instytutu Medycyny Pracy przeprowadzili badania, z których wynika, że poziom CO2 wewnątrz klas nawet nie zbliża się do poziomów uznawanych za zdrowe. Przypomnijmy, że dopuszczalny limit, który nie wpływa na zdolności poznawcze to poziom 1000 ppm (parts per milion). Średnia wartość według pomiarów IMP wyniosła jednak 2500 ppm, a często przekraczały nawet 4000 ppm!

Aby w pełni zrozumieć, jak katastrofalny ma to wpływ na jakość nauczania, warto przypomnieć, że wg badań przeprowadzonych w 2016 roku, grupa naukowców wykazała, że już przy stężeniu około 1500 ppm utrzymanie skupienia, używanie informacji i podejmowanie strategicznych decyzji jest trudniejsze o ponad 50%. Jeśli 0.15% CO2 w powietrzu powoduje tak drastyczny spadek wydajności, można tylko wyobrażać sobie (lub przeprowadzić kolejne szeroko zakrojone badania) jak kiepska jest jakość przyswajania wiedzy przy stężeniach 0.25% i wyższych. Cierpią na tym nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, których wydajność pracy spada równie mocno.

Espirioedu pomoże poprawić atmosferę i warunki nauki

System Espirio® monitoruje wszystkie wcześniej wymienione parametry mające wpływ na jakość środowiska wewnętrznego, a w naszym przypadku warunki w jakich uczą się nasze dzieci.

Zainstalowanie systemu czujników Espirio® w klasach lekcyjnych, zwłaszcza tych bez odpowiedniej wentylacji mechanicznej, pozwoli w prosty sposób monitorować i reagować, a tym samym zapewnić optymalne do rozwoju i nauki warunki. Ta niezbędna i wystarczająca reakcja to otwarcie nawet na kilka minut okien, drzwi czy ewentualnie krótka przerwa w zajęciach na wietrzenie sali.

Espirioedu nie tylko lepsze warunki do nauki, ale także edukacja.

System dodatkowo z uwagi na zakres monitorowanych parametrów środowiskowych będzie także świetną pomocą dydaktyczną przy podnoszeniu wśród uczniów świadomości proekologicznej a także podczas poruszania tematyki zjawisk fizyczno – przyrodniczych i ich wpływu na jakość, komfort oraz zdrowie ludzi.

EspirioEDU jest rozbudowaną o narzędzie dostępowe wersją bazowego systemy Espirio. Jeśli jesteś rodzicem, pracownikiem lub zarządzasz placówką oświatową i jesteś zainteresowany rozwiązaniem skontaktuj się z nami