Espiriolab

Espiriolab® to nasza nowa, dedykowana usługa audytu jakości środowiska w pomieszczeniach biurowych, która została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dbających o najwyższe standardy pracy swoich pracowników. Korzystając z zaawansowanego systemu Espirio, bazującego na technologii SENSIRION, Espiriolab oferuje szczegółową analizę jakości powietrza, poziomu oświetlenia, hałasu oraz warunków klimatycznych, gwarantując tym samym kompleksowe podejście do monitorowania i optymalizacji środowiska pracy.

Na czym polega audyt środowiska?

Audyt środowiska Espiriolab® to proces, podczas którego za pomocą specjalistycznych czujników dokonywana jest precyzyjna analiza parametrów jakości środowiska w pomieszczeniach biurowych. Audyt obejmuje pomiar stężeń dwutlenku węgla, pyłów zawieszonych, lotnych związków organicznych, a także ocenę temperatury, wilgotności, poziomu hałasu oraz natężenia i barwy oświetlenia.

Jak będzie przebiegał audyt?

Proces audytu rozpoczyna się od umieszczenia w strategicznych miejscach pomieszczeń biurowych czujników Espirio, które przez okres co najmniej jednego tygodnia zbierają dane. Informacje te są następnie przesyłane do analizy na serwer Espiriolab, co pozwala na szczegółową interpretację zebranych danych. Klient otrzymuje raport końcowy zawierający zarówno wyniki pomiarów, jak i zalecenia dotyczące możliwych działań mających na celu poprawę jakości środowiska pracy.
Jakie daje korzyści? Realizacja audytu środowiska przy użyciu systemu Espiriolab przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw, w tym:
  • Poprawę komfortu i dobrostanu pracowników poprzez optymalizację jakości środowiska pracy.
  • Zwiększenie efektywności i produktywności pracowników dzięki zapewnieniu optymalnych warunków do pracy intelektualnej.
  • Zmniejszenie ryzyka problemów zdrowotnych i absencji chorobowej związanej z niewłaściwą jakością powietrza lub nieodpowiednimi warunkami pracy.
  • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, dbającego o zdrowie i dobre warunki pracy swoich pracowników.
Wdrażając Espiriolab, przedsiębiorstwa inwestują nie tylko w zdrowie i komfort swoich pracowników, ale także w długoterminową wydajność i sukces swojego biznesu. Zapewnienie optymalnych warunków pracy staje się więc nie tylko kwestią odpowiedzialności społecznej, ale również strategiczną inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa.
Dobierz swój pakiet EspirioLAB
  • Espiriolab small – dedykowany dla małych firm, z powierzchnią biurową do ok. 100 m2 i ilością pomieszczeń maksymalnie 4-5. Po wykonaniu usługi otrzymasz czytelny raport z wynikami audytu oraz najważniejszymi zaleceniami w zakresie poprawy jakości środowiska w Twoim biurze. WYPEŁNIJ FORMULARZ / POPROŚ O WYCENĘ
  • Espiriolab medium – idealny dla organizacji zajmujących przestrzenie biurowe od ok. 100 do 200 m2 i maksymalnie 10-15 pomieszczeniami (reprezentatywnymi / powtarzalnymi) / strefami pracy. Po wykonaniu usługi otrzymasz czytelny poszerzony raport z wynikami audytu wraz z zaleceniami w zakresie poprawy jakości środowiska w Twoim biurze. WYPEŁNIJ FORMULARZ / POPROŚ O WYCENĘ
  • Espiriolab enterprise – rozwiązanie w całości konfigurowane wg indywidualnych potrzeb dla podmiotów operujących na dużych – powyżej 200 m2 powierzchniach biurowych, także rozproszonych, wymagających użycia większej ilości zestawów pomiarowych. Po wykonaniu usługi otrzymasz czytelny poszerzony raport z wynikami audytu wraz z bardzo szczegółowymi zaleceniami w zakresie poprawy jakości środowiska w Twojej organizacji.
WYPEŁNIJ FORMULARZ I POPROŚ O WYCENĘ

Zainteresowany?