Inteligentny system pomiarowy

Monitorując poziom CO2, pyły zawieszone, lotne związki organiczne, temperaturę i wilgotność powietrza, hałas, liczbę zakłóceń ciszy, światło, Espirio® zapewnia Ci niezrównane warunki do odpoczynku, nauki i pracy. 

Wyniki pomiarów porównywane są ze standardami środowiskowymi takich organizacji jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz udostępniane w postaci wizualizacji graficznych na urządzeniach mobilnych bądź w przeglądarkach internetowych.

Ponadto Espirio®, korzystając z rozległych baz wiedzy oraz wyników pomiarów parametrów środowiska na zewnątrz, prezentuje zalecenia dotyczące poprawy jakości warunków otaczającego Cię wewnątrz pomieszczeń środowiska.

Benefits provided by Espirio®

Be confident in your surrounding environment no matter where you are. Choose a business travel companion and a friend for holiday adventures.

Find your recipe for relaxation. After a hard day, provide yourself with the right conditions for relaxation. Make sure the place you choose is a haven of peace and quiet.

Improve the quality of your sleep to start a new day rested and full of energy. Let a healthy night's sleep guarantee your well-being when you wake up.

Remote or in the office, work efficiently in an atmosphere conducive to concentration. Make the often difficult but accurate decisions necessary for the proper functioning of the company.

Whether at school or at home, use your study time more efficiently. Adjust the conditions around you to more freely absorb a succession of knowledge.

Take care of the proper course of pregnancy and the baby's first steps in the new environment. Give him a good start in life and a carefree childhood.

Funkcjonalności Espirio®

Podgląd danych z aplikacji

en_GBEnglish