Dwutlenek węgla globalny problem nie tylko na zewnątrz

Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym naturalnie występującym w atmosferze, jednak jego stężenie stale rośnie ze względu na działalność człowieka. Zmiany klimatu mają rozległy wpływ na nasze zdrowie, a nowe badania pokazują korelację między zwiększonym stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu, a obniżeniem zdolności poznawczych.

Co mówią badania?

Naukowcy z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie wykazali w 2018, że wysokie stężenia CO2 negatywnie wpływa na pamięć, zaburza koncentrację i powoduje trudności przy podejmowaniu decyzji. Są to kolejne podobne badania. Kilka lat wcześniej do podobnych wniosków doszli akademicy z Harvardu. Według ich raportu, osoby pracujące w środowisku o wysokiej zawartości dwutlenku węgla osiągały gorsze wyniki niż ich koledzy przebywający w pomieszczeniach lepiej wentylowanych.

CO2, a sen

Dwutlenek węgla wpływa również na jakość snu. W nocy w niewentylowanej sypialni poziom CO2 wzrasta kilkukrotnie z powodu wydychania go przez człowieka podczas snu i na przykład oddychania roślin, które po zmroku odwracają wymianę gazową – pochłaniają tlen, a wydalają dwutlenek węgla.

Kontrola otoczenia

W przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak biura czy sale wykładowe, ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się dwutlenku węgla w powietrzu. Pomocnym narzędziem jest system Espirio, wyposażony w czujniki informujące o zawartości między innymi CO2. Urządzenie czytelną ikoną poinformuje o jakości powietrza i pozwoli Ci zachować optymalne warunki w biurze i domu, tak aby podejmowane decyzje były trafne, a praca efektywna.