Im Büro oder aus der Ferne in einer konzentrationsfördernden Atmosphäre produktiv arbeiten. Treffen Sie die oft schwierigen, aber richtigen Entscheidungen, die für das reibungslose Funktionieren des Unternehmens erforderlich sind.

Człowiek jest najważniejszym ogniwem dla prawidłowego funkcjonowania firmy, to właśnie zdolność do oceny sytuacji i podejmowania niejednokrotnie trudnych, ale trafnych decyzji odróżnia nas od robotów. Należy zatem zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, aby strategiczne decyzje dla firmy nie były podejmowane w niekorzystnej atmosferze.

Na podstawie badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley stwierdzono, iż przy oddychaniu powietrzem o stężeniu CO2 o wysokości 1000ppm zaobserwowano mierzalny spadek zdolności intelektualnych. Przy wzroście stężeń do poziomu 2500ppm myślenie strategiczne i podejmowane decyzje osiągały poziom dysfunkcjonalny. W rzeczywistości stężenia dwutlenku węgla na poziomie 2500ppm w małej sali konferencyjnej przy spotkaniu kilkunastu osób można osiągnąć w zaledwie 20 minut.

Zgodnie z coraz bardziej popularnym podejściem HCL (ang. Human Centric Lighting) dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka oraz wzrostu wydajności pracy człowiek powinien dostosowywać oświetlenie w pomieszczeniach zgodnie z naturalnym rytmem słońca. Wyniki badań naukowych potwierdzają, iż dzięki zmianie natężenia oświetlenia do 2000lx następuje wzrost efektywności pracy o 20%, natomiast dostosowana barwa oświetlenia wpływa na zwiększoną aktywność i koncentrację.

Espirio-System® na bieżąco monitoruje zmienne parametry środowiskowe takie jak poziomy zanieczyszczeń powietrza: stężenia dwutlenku węgla (CO2), pyły zawieszone (PM10, PM2.5), lotne związki organiczne (VOC), poziom hałasu, oświetlenie czy wilgotność i temperaturę powietrza.

Zadbaj o atmosferę pracy, która przełoży się na wyniki funkcjonowania pracowników i firmy!

de_DEGerman