Ob in der Schule oder zu Hause, nutzen Sie Ihre Lernzeit effektiver. Passen Sie die Bedingungen um sich herum an, damit Sie den nächsten Wissenszuwachs besser aufnehmen können.

Człowiek uczy się całe życie, nie tylko w okresie obowiązku szkolnego w latach młodzieńczych. Każdego dnia przyswajamy wiedzę, która przydaje nam się w życiu codziennym. Dla efektywniejszego procesu kształcenia powinniśmy zadbać o nasz komfort oraz odpowiednie warunki otoczenia.

Poranne godziny zajęć szkolnych wymuszają aktywność na dzieciach, która jest sprzeczna z naturalnym funkcjonowaniem ich zegara biologicznego, przez co znaczna większość z nich ma problemy z koncentracją i rozbudzeniem się. Aby stymulować wzrost efektywności nauki dzieci należy odpowiednio dostosować oświetlenie w salach lekcyjnych, które pomoże im się „rozbudzić”.

Dzieci narażone na hałas w warunkach szkolnych doświadczają zmniejszonej koncentracji na prowadzonych zajęciach, rozdrażnienia oraz trudności w zrozumieniu tematu. Te problemy bezpośrednio przekładają się na spadek motywacji do dalszego przyswajania wiedzy, a w konsekwencji pogorszone wyniki w nauce. Upośledzenie funkcji poznawczych może być również związane z narażeniem na hałas nocny, który może powodować zmęczenie i pogorszenie nastroju dziecka.

Espirio-System® na bieżąco monitoruje zmienne parametry środowiskowe takie jak poziomy zanieczyszczeń powietrza: stężenia dwutlenku węgla (CO2), pyły zawieszone (PM10, PM2.5), lotne związki organiczne (VOC), poziom hałasu, oświetlenie czy wilgotność i temperaturę powietrza.

Zadbaj o prawidłowe warunki w pomieszczeniach zamkniętych sprzyjające wzrostowi efektywności nauki i szybszemu przyswajaniu wiedzy!

de_DEGerman