Czym są lotne związki organiczne i jaki mają wpływ na nasze zdrowie?

Lotne związki organiczne, często nazywane skrótowo VOC (Volatile Organic Compounds), to grupa substancji chemicznych opartych na atomach węgla. Ze względu na ilość związków, które można określić mianem VOC, ich dokładna definicja zależy od problematyki omawianego zagadnienia. Na potrzeby tego wpisu możemy przyjąć, że są to gazy o charakterystycznych, wyraźnych zapachach.

Większość produktów domowego użytku od środków czystości, przez perfumy, jedzenie czy materiały budowlane zawiera w sobie takie związki. Występują one oczywiście również naturalnie, emitowane są przez rośliny czy zwierzęta. Bardzo popularnym, występującym w przyrodzie i wykorzystywanym na masową skalę lotnym związkiem organicznym jest limonen, czyli substancja odpowiadająca za zapach cytrusów.

VOC a zdrowie

Z powodu ilości substancji, które można zaklasyfikować jak VOC, odpowiedź na pytanie ‘Czy lotne związki organiczne zagrażają mojemu zdrowiu?’ nie jest prosta. Większość występujących naturalnie aromatów nie jest szkodliwa, jednak długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach o wysokim ich stężeniu może powodować podrażnienie i reakcje alergiczne u osób, które takie alergie mają.

Dużo bardziej niebezpieczne są związki pochodzące z szeroko pojętej „chemii”, czyli substancji wytworzonych przez człowieka, a więc farby, paliwa, kleje, detergenty itp. Te substancje mogą okazać się toksyczne już w dużo mniejszych stężeniach, a spędzanie czasu w zamkniętych pomieszczeniach, w których świeżo pomalowano ściany czy przyklejono nową wykładzinę, jest niezdrowe. Szczególnie wrażliwe na podrażnienia wynikające z wdychania LZO są dzieci. Najbardziej typowymi objawami są podrażnienie błon śluzowych, bóle głowy, nudności, a w skrajnych przypadkach nawet poważne problemy z układem oddechowym i układem krążenia.

Proste rozwiązanie skomplikowanych zagadnień

Mimo że zdecydowana większość lotnych związków organicznych to substancje o charakterystycznych, intensywnych zapachach, istnieją również takie, które nie są wyczuwalne dla człowieka. Stwarza to poważniejsze zagrożenie, ponieważ organoleptyczna ocena jakości powietrza, czyli po prostu głęboki wdech, nie jest miarodajnym wyznacznikiem tego, czy powietrze jest czyste i świeże.

Przydatnym rozwiązaniem w przypadku miejsc, w których obawiamy się wysokich stężeń LZO jest system Espirio. Zaprojektowany, aby poprawić zdrowie i komfort, a także efektywność pracy, wyposażony jest w szereg czujników mierzących hałas, oświetlenie, temperaturę i wilgotność, a przede wszystkim jakość wdychanego powietrza, czyli stężenie pyłów PM2.5 i PM10, dwutlenku węgla, i w końcu poziomu lotnych związków organicznych. Niewielkich rozmiarów urządzenie znajdzie zastosowanie w biurze, szkole czy domu – instalacja wymaga tylko podłączenia do sieci WiFi, z miejsca dając użytkownikowi odczyty w czasie rzeczywistym.