Czym jest Espirio® ?

Czym jest Espirio® ?

Espirio® to system zaprojektowany w celu monitorowania środowiska w pomieszczeniach zamkniętych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są niewentylowane, bądź wentylowane niedostatecznie. Ocenia jakość środowiska wewnątrz pomieszczeń, pozwalając jednocześnie na ich porównanie z warunkami panującymi na zewnętrz budynków.

Zanieczyszczenia gazowe, pyły, warunki meteorologiczne, hałas oraz jakość oświetlenia, to elementy, nad którymi Espirio sprawuje kontrolę. Analizuje zebrane dane, ilustruje je w zrozumiały dla użytkownika sposób, a co najważniejsze podpowiada jak zarządzać jakością środowiska w pomieszczeniach, w których spędzamy większość naszego życia.