Czym jest dwutlenek węgla i dlaczego warto monitorować jego poziom w pomieszczeniach?

Dwutlenek węgla (CO2) to bezbarwny, bezzapachowy i niepalny gaz. Jest to nieorganiczny związek z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i rozpuszcza się w wodzie. Jest produktem spalania i oddychania organizmów żywych, w tym przede wszystkim ludzi i zwierząt.

Dwutlenek węgla jest niezbędny dla roślin w procesie fotosyntezy. CO2 jest także powszechnie wykorzystywany w wielu branżach w bardzo różnych procesach, np. w przemyśle spożywczym do gazowania napojów, pakowania, zamrażania i schładzania, w procesie obróbki metali, w cukrownictwie oraz w medycynie do przeprowadzania procesów metabolicznych.

Dwutlenek węgla może być pozyskiwany ze źródeł naturalnych, np. wapienników, z procesu fermentacji oraz ze strumieni gazów w zakładach chemicznych i petrochemicznych. CO2 w małych stężeniach nie jest groźny dla człowieka, ale w podwyższonych a zwłaszcza dużych, stanowi już poważne zagrożenie dla zdrowia.

W pomieszczeniach domowych przyjmuje się jako normę wartość stężenia do 1000 ppm. W przypadku biur jest to 1400 ppm, choć powietrze odczuwamy i odbieramy wówczas jako nieświeże. Poziomy CO2 wyższe od podanych wartości, zwłaszcza kiedy przekraczamy 2500 ppm, uznawane są już za niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia.