Czy wszystkie pyły są szkodliwe?

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz – każde ciało stałe zmielone lub rozdrobnione na proszek, stanie się potocznie nazywanym „pyłem”. Istotne dla niebezpieczeństwa, które pył ze sobą niesie, jest:

  • źródło jego pochodzenia, czyli to z czego powstał,
  • rozmiar, do którego doprowadził go proces rozdrabniania,
  • ilość, która na nas oddziałuje.

Źródło pochodzenia

Pył azbestowy czy rozdrobniony piasek (pył pustynny), to żadna różnica dla monitorów pyłu zawieszonego, gdyż większość tego rodzaju systemów określa jedynie ich ilość, bez wskazywania źródeł pochodzenia.

Rozmiar ma jednak znaczenie 😊

Pył na tyle mały, iż swobodnie wdychamy (↓) go do płuc może być równocześnie wystarczająco duży aby tam pozostać i nie dać się usunąć przy wydychaniu (↑). PM2.5 / PM10 – frakcje pyłów zawieszonych w powietrzu (swobodnie się w nim unoszące) mają rozmiary odpowiednio mniejsze niż 2,5 µm i 10 µm (1 mikrometr = 1 milionowa część metra). Są szczególnie szkodliwe, ponieważ mogą dostawać się głęboko do płuc a nawet do krwiobiegu, powodując szereg problemów zdrowotnych.

W procesie rozdrabniania ciał stałych powstaje pył o różnych rozmiarach cząsteczek. W walce z kurzem pomocna będzie mokra ściereczka, jednak z niewidzialnym gołym okiem pyłem zawieszonym mogą pomóc jedynie domowe oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA.

Ilość

Metale ciężkie, pestycydy, azbest, … – brzmi to groźnie, bo wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia bez względu na ilość, z którą będziemy mieli do czynienia. O ile każda ilość azbestu wdychana do płuc nie wyjdzie nam na zdrowie, o tyle pył powstały z piasku Sahary, w rozsądnych ilościach będzie dla naszego organizmu obojętny.

Warto unikać pyłów, szczególnie tych, znanych ze swojej szkodliwości. W przypadku miejsc pracy, to pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie środki ochrony osobistej, aby chronić swoich pracowników. W domach zadbajmy sami o właściwą atmosferę, która nas otacza.