Czy smog i CO2 mają wpływ na zaburzenia przebiegu ciąży i rozwoju dzieci?

Smog składający się z pyłu zawieszonego, czyli mieszaniny sadzy, węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich może mieć istotny wpływ zarówno na przebieg ciąży, jak i na zdrowie dziecka bezpośrednio po urodzinach jak i w pierwszych latach jego życia. Dlatego tak ważne jest aby kobiety w ciąży unikały obszarów z zanieczyszczonym powietrzem, zmniejszając tym samym negatywny wpływ smogu na rozwój i zdrowie płodu.

W zanieczyszczonym powietrzu unosi się mieszanina różnych związków chemicznych tzw. pyłów zawieszonych, czyli mikrodrobinek do których przyczepiają się toksyczne cząstki pyłów, węglowodorów aromatycznych, a także substancje zawierające metale ciężkie i substancje kancerogenne, w tym benzoalfapiren (wywołujące metaplazję, czyli powstawanie komórek rakowych i rozwój nowotworów płuc, pęcherza moczowego czy rak piersi).

Z każdym wdechem ta niebezpieczna mieszanina dostaje się do oskrzeli i płuc. Większe cząsteczki są zatrzymywane i wówczas u wielu osób pojawia się kaszel. Jest to oznaka próby samooczyszczenia się przez oskrzela.

Cząsteczki pyłów mają różną wielkość. Dzielimy je na frakcje o średnicy poniżej 10 mikrometrów (PM10) oraz drobniejsze o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (PM2.5). Im cząstki są mniejsze, tym łatwiej przenikają przez układ oddechowy do krwioobiegu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że średnica czerwonych krwinek to 6-7 mikrometrów, a więc więcej niż w przypadku pyłów PM2.5.

I dlatego najgroźniejsze są pyły najmniejsze, gdyż bez trudu są w stanie pokonać barierę układu oddechowego, uszkadzając błony komórkowe, a następnie przedostać się do krwioobiegu. Oddychanie tak skażonym powietrzem przez przyszłe mamy nie tylko naraża je na podrażnienia spojówek i częste infekcje dróg oddechowych ale także istotnie zwiększa skłonność do alergii.

Już po urodzeniu dziecka należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny parametr środowiska, w którym pierwszy wczesny okres życia spędzi dziecko. Chodzi o poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniach, w których dziecko będzie przebywać. Dwutlenek węgla, będąc cięższym od powietrza, gromadzi się przy podłodze i jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt poruszających się tuż przy niej, gdyż może doprowadzić do niewyjaśnionych zasłabnięć dziecka. Poziom CO2 będzie miał także wpływ na rozwój fizyczny i intelektualny dziecka z uwagi na jakość snu.