Czy otoczenie ma wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych?

Wyniki badań wykazały, iż przy oddychaniu powietrzem, w którym stężenie CO2 osiąga 1000 ppm, zaobserwowany został mierzalny spadek zdolności intelektualnych. Przy stężeniach na poziomie 2500 ppm myślenie strategiczne i podejmowane przez uczestników decyzje osiągały poziom dysfunkcjonalny.

W zamkniętym małym pomieszczeniu, niedostatecznie wentylowanym, w której przebywa wiele osób, stężenie dwutlenku węgla wzrasta gwałtownie. Wdychając powietrze z otoczenia, zawarty w nim dwutlenek węgla rozpuszcza się we krwi i reagując z wodą tworzy kwas węglowy [H2CO2]. Kwas węglowy rozkłada się na jony wodorowy [H+] i wodorowęglanowy [HCO3-]. Wzrost ilości jonów wodorowych prowadzi do obniżenia pH krwi i zaburzenia równowagi elektrolitów, a w rezultacie do pogorszenia naszego samopoczucia i spadku wydajności intelektualnej. Stajemy się zmęczeni, otępiali i mniej skłonni do wysiłku intelektualnego i fizycznego.

Opisywany problem w praktyce dotyczy wszelkiego rodzaju pomieszczeń, typu sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe (także typu open space) a nawet małych biur, gdzie w każdym z wymienionych przypadków nie mamy odpowiedniej naturalnej wymiany powietrza lub w formie wentylacji wymuszonej. Co istotne systemy klimatyzacyjne, bardzo często występujące w opisanych pomieszczeniach, nie są w stanie obniżyć poziomu CO2 z uwagi na pracę w systemie zamkniętym.