Czy dwutlenek węgla ogranicza ilość geniuszy na świecie?

Człowiek wyewoluował w klimacie, w którym stężenie CO2 w atmosferze wahało się w przedziale 180-300 ppm. Od czasów rewolucji przemysłowej, emitujemy tyle CO2 do atmosfery, że podnieśliśmy jego stężenie o ponad 30%, do wartości bliskich 400 ppm.

Utrzymujący się trend spalania coraz większej ilości paliw kopalnych, doprowadzi do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze do poziomu 1000 ppm, a później nawet 2500 ppm i więcej.

Do konsekwencji emisji dwutlenku węgla, takich jak ocieplenie klimatu, dołączą wkrótce objawy upośledzania funkcji myślowych człowieka. I to w sytuacji ogromnych problemów cywilizacyjnych, wymagających od nas inicjatywy, zdolności analitycznych czy też planowania strategicznego.

Proces spadku inteligencji, w tak długiej perspektywie czasowej trudny jest do zauważenia u jednostek, lecz będzie miał ogromny wpływ na całość ziemskiej populacji.

Średni współczynnik IQ wynosi 100, a 95% osób ma IQ w przedziale od 70 (niżej są osoby uznane za upośledzone intelektualnie) do 130 (powyżej są osoby uważane za utalentowane intelektualnie – genialne). Obniżenie średniego współczynnika IQ tylko o 5 punktów, ze średniej 100 do 95, spowoduje wzrost ilości osób upośledzonych o blisko 40%, a spadek osób szczególnie utalentowanych o ponad 60%.

Źródło: PSR, Coal’s Assault on Human Health, https://psr.org/resources/coals-assault-on-human-health/

Potrzebujemy naszej inteligencji i powinniśmy ją chronić w wymiarze światowym. Adaptując się do zachodzących zmian w środowisku, zadbajmy o właściwe stężenie CO2 w pomieszczeniach poprzez monitorowanie jego poziomu i wymianę powietrza we właściwym czasie.

Taka właśnie ochrona jest jednym z głównych celów projektu Espirio i wynika wprost z podstawowych funkcjonalności systemu.